Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Διαλεκτικός τρόπος σκέψης...

Όταν ο διαλεκτικός τρόπος σκέψης είναι σχεδόν ανύπαρκτος… 
τότε είναι φυσικό να τον αντικαθιστά η προσωποποιημένη πο-
λιτική αντιπαράθεση, η οποία τις περισσότερες φορές δεν παίρ-
νει υπόψη, ούτε την ιστορική πείρα, αλλά ούτε τις κοινωνικές 
και ταξικές παραμέτρους... Δυστυχώς το ζούμε καθημερινά...

Κοσμάς Λεοντιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου