Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Β.Ι.Λένιν : Μόνο το Κομμουνιστικό Kόμμα είναι σε θέση να συνενώσει, να διαπαιδαγωγήσει και να οργανώσει την πρωτοπορία του προλεταριάτου...

«…μόνο το πολιτικό κόμμα της εργατικής τάξης, δηλαδή το Κομμουνιστικό 
κόμμα είναι σε θέση να συνενώσει, να διαπαιδαγωγήσει και να οργανώσει 
την πρωτοπορία του προλεταριάτου και όλης της εργαζόμενης μάζας, πρωτο-
πορία που είναι μόνη ικανή να αντιταχθεί στις αναπόφευκτες μικροαστικές 
ταλαντεύσεις της μάζας αυτής, στις αναπόφευκτες παραδόσεις και υποτροπές 
της επαγγελματικής στενότητας ή των επαγγελματικών προλήψεων μέσα στο 
προλεταριάτο και να καθοδηγήσει τη δράση όλου του προλεταριάτου στο σύ-
νολό της, δηλαδή να το καθοδηγεί πολιτικά και μέσω του προλεταριάτου να 
καθοδηγεί όλες τις εργαζόμενες μάζες...»

Β.Ι.Λένιν - Άπαντα (τόμος 43, σελίδα 94)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου