Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Προλεταριακός Διεθνισμός...

Ο προλεταριακός διεθνισμός, είναι μία βασική αρχή του Μαρξισμού - Λενινισμού.

Η ιδέα του προλεταριακού διεθνισμού, διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Καρλ 
Μάρξ και τον Φρίντριχ Ένγκελς στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο (1848), με προμετω-
πίδα το σύνθημα «Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε». 
Οι ιδρυτές του επιστημονικού σοσιαλισμού, μελετώντας την εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας και τον κόσμο που μας περιβάλλει, τόνισαν ότι… «Σε όλες τις χώρες οι 
προλετάριοι έχουν τα ίδια συμφέροντα και τον ίδιο εχθρό, έχουν να διεξά-
γουν τον ίδιο αγώνα».
Αυτός ο εχθρός ήταν και είναι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, η συσσώρευ-
ση κεφαλαίου στα χέρια των λίγων, ως αποτέλεσμα της δουλειάς των πολλών, δηλαδή 
της εργατικής τάξης και των εργαζομένων, που δεν έχουν στην διάθεσή τους τα μέσα παραγωγής, παρά μόνο την εργατική τους δύναμη, χειρονακτική ή πνευματική. 

Ο Β.Ι. Λένιν ανέπτυξε περαιτέρω το διεθνισμό και κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι απο-
τελεί βασικό στοιχείο της πάλης ενάντια στον ιμπεριαλισμό, ο οποίος διαχρονικά εμφα-νίζεται με διάφορες μορφές, είτε με την αποικιοκρατία, είτε με το φασισμό, με πραξικο-πήματα και επεμβάσεις (στρατιωτικές ή και πολιτικές) και στις μέρες μας με τη «νέα 
τάξη πραγμάτων», του νεοφιλελευθερισμού, των πολυεθνικών και των μονοπωλίων.

Κοσμάς Λεοντιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου