Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Το κράτος είναι βία... (Βασίλης Ραφαηλίδης)...

"... Το κράτος είναι βία. Ο μύθος του Προμηθέα Δεσμώτη είναι σαφέστατος επ’ αυτού. 
Και δεν θα είχε λόγο ύπαρξης το κράτος αν δεν είχε στη διάθεσή του τις «δυνάμεις καταστολής». Η αστυνομία και τα ΜΑΤ είναι θεσμοποιημένη βία. Και ο στρατός είναι 
βία καλά συγκροτημένη σε δύναμη. Ο εισαγγελέας δεν βρίσκεται στην έδρα του για 
να προασπίζει, τάχα, τα συμφέροντα της κοινωνίας, αλλά για να επιβλέπει τα ταξικά συμφέροντα της τάξης που υπηρετεί. Συνεπώς ασκεί ταξική βία. Ο παπάς δεν βρίσκεται 
στο πόστο του στην ενορία για να φροντίζει, τάχα, για την πνευματική σου προκοπή, 
αλλά για να ασκεί την πιο ύπουλη μορφή βίας που θα μπορούσε να υπάρξει, αυτήν που στηρίζεται στον πολύ φυσικό φόβο του θανάτου..."

*Απόσπασμα από το βιβλίο "Καπιταλισμός, Η κρυφή γοητεία  της μπουρζουαζίας
Εκδόσεις "του Εικοστού Πρώτου"

1 σχόλιο: