Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

«Εθνικόφρονες» και «Μιάσματα»…

Μια νέα μορφή εθνικοφροσύνης παρουσιάζεται το τελευταίο χρονικό
διάστημα μπροστά μας… Μια εθνικοφροσύνη η οποία περιλαμβάνει 
στοιχεία από την παλιά γνωστή εθνικοφροσύνη των «ακροδεξιών» αλλά 
εμπλουτίζεται και με τη νέα «αριστερή» εθνικοφροσύνη, η οποία είναι 
εξίσου επικίνδυνη, για να μην πω και περισσότερο από την παλιά… 
Πολλοί οι πρόθυμοι «αριστεροί», οι οποίοι είναι έτοιμοι να συμβάλ-
λουν… και συμβάλλουν, σε αυτή την «εθνική» προσπάθεια, χάνοντας 
την όποια αίσθηση του μέτρου και δεν απέχουν και πολύ από τον πα-
ραλογισμό, την αμετροέπεια και τη «φασιστική» πρακτική της πολιτικής 
σκέψης, που εδώ και αρκετά χρόνια προσπαθεί η αστική τάξη να ενσω-
ματώσει στα σπλάχνα της κοινωνίας... και δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό
το έχει πετύχει...
Φυσικά αυτή η εθνικοφροσύνη συνοδεύεται και με αντικομμουνισμό,
αλλά και προβοκατόρικες ενέργειες, οι οποίες όσο περνάει ο καιρός
θα εντείνονται και πιο πολύ…
Όλο αυτό που βιώνουμε, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μια «βελτιωμένη» 
έκδοση του γνωστού «Εθνικόφρονες» και «Μιάσματα»… Εμείς φυσικά, 
σταθερά και μόνιμα, στις συνειδήσεις, και της «δεξιάς», αλλά και της 
«αριστερής» εκδοχής… βρισκόμαστε στη μεριά των «Μιασμάτων»… 

Αυτό όμως, να ξέρουν... πως για εμάς αποτελεί ύψιστη τιμή... 

Κοσμάς Λεοντιάδης

1 σχόλιο: