Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Ο Μαρξισμός δεν είναι δόγμα... είναι επιστήμη...

Ο Μαρξισμός δεν είναι δόγμα... δεν είναι μια «αιώνια αλήθεια», 
όπως πιστεύουν για τον εαυτό τους οι διάφορες θρησκείες.
Ο Μαρξισμός δεν είναι μεταφυσική...
Το «Κεφάλαιο» δεν είναι «ιερό κείμενο» όπως η Αγία Γραφή και
το Κοράνι.... Το «Κεφάλαιο» είναι επιστημονικό σύγγραμμα...
Είναι επιστημονικό κείμενο, το οποίο σημάδεψε την εξέλιξη της
ανθρώπινης κοινωνίας και τη σχέση του ανθρώπου με αυτήν...
Ο ιστορικός και διαλεκτικός υλισμός δεν αποτελούν «τσιτάτα»…
είναι εργαλεία για την παραπέρα εξέλιξη των κοινωνιών και του 
ανθρώπου... Είναι μέσα και μέθοδοι για την επίλυση των κοινωνι-
κών προβλημάτων... και την απελευθέρωση του ανθρώπου... 
για την ανατροπή του παλιού και τη δημιουργία του καινούργιου...

Τον Μαρξισμό δεν πρέπει να τον επικαλούμαστε μόνο στα λόγια…
αλλά να τον μελετάμε σε βάθος… το επιβάλλουν οι εποχές...

Κοσμάς Λεοντιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου