Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Συνθήκη του Μάαστριχτ...

7 Φλεβάρη 1992... Υπογράφεται η Συνθήκη του Μάαστριχτ και δημιουργείται και 
«τυπικά» η ιμπεριαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' αυτήν την συνθήκη απορρέουν 
όλες οι επόμενες, όπως και όλες οι αντεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές της ΕΕ, πολι-
τικές τις οποίες εφαρμόζουν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι εντολοδόχες κυβερνή-
σεις των κρατών - μελών της ΕΕ. 
Στην Ελλάδα η συνθήκη επικυρώθηκε από το αστικό κοινοβούλιο στις 28 Ιούλη 1992. 
Υπέρ της συνθήκης τάχτηκαν όλα τα κόμματα... ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, Συνασπισμός και ΠΟΛΑΝ, 
ενώ κατά της συνθήκης τάχθηκε και την καταψήφισε μόνο το ΚΚΕ. 
Ο Ριζοσπάστης, ήταν η μόνη εφημερίδα που τη δημοσίευσε σε ειδικό ένθετο, μιας και 
έως τότε το περιεχόμενό της δεν ήταν γνωστό στον ελληνικό λαό.

Κοσμάς Λεοντιάδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου