Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Η ιστορική διαδρομή του Κράτους και της Κρατικής εξουσίας... (Φρίντριχ Ένγκελς)...

"...Το Κράτος δεν υπήρχε πάντοτε. Υπήρξαν κοινωνίες που έζησαν χωρίς αυτό, που 
δεν είχανούτε την ιδέα του Κράτους ή της Κρατικής εξουσίας. Σε ένα ορισµένο στάδιο
 οικονοµικής εξέλιξης, που προέκυψε αναγκαίως µαζί µε το χωρισµό της κοινωνίας σε τάξεις, το Κράτος έγινε µια ανάγκη ως αποτέλεσµα του χωρισµού αυτού. 
Τώρα βαδίζουµε µε ταχύτητα αστραπιαία σε ένα στάδιο εξέλιξης της παραγωγής, στο 
οποίο η ύπαρξη αυτών των τάξεων όχι µόνο δεν είναι πια αναγκαία αλλά γίνεται άµεσο εµπόδιο για την παραγωγή. Οι τάξεις θα εξαφανιστούν µοιραία, όπως µοιραία γεννήθη-
καν στο παρελθόν. Μαζί µε την εξαφάνιση των τάξεων, µοιραία επίσης θα εξαφανισθεί 
και το Κράτος. Όταν αρχίσει η νέα οργάνωση της παραγωγής επάνω στη βάση της ελεύ- θερης της δίκαιης συνεννόησης των παραγωγών, η κοινωνία δεν θα αργήσει να τοποθε-
τήσει ολόκληρη την κρατική µηχανή στη θέση που θα είναι τότε η καταλληλότερη γι 
αυτήν, στο µουσείο των αρχαιοτήτων, δίπλα από τα πέτρινα εργαλεία και τα χάλκινα τσεκούρια.."

*Απόσπασμα από το έργο του Φρίντριχ Ένγκελς "Η καταγωγή της οικογένειας, της ατο-
μικής ιδιοκτησίας και του κράτους"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου