Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Σχετικά με τον πόλεμο και την ιμπεριαλιστική "ειρήνη"...

Στις Θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ για το 20ό Συνέδριο (Κεφάλαιο 1, Θέση 14) αναφέρεται :

Συνολικά, ο πόλεµος αποτελεί ένα σύµφυτο φαινόµενο του καπιταλισµού, 
καθώς και κάθε εκµεταλλευτικής κοινωνίας. Η ιµπεριαλιστική «ειρήνη» 
ετοιµάζει τους νέους ιµπεριαλιστικούς πολέµους. Άλλωστε «ο πόλεµος είναι 
η συνέχεια της πολιτικής µε άλλα µέσα», ιδιαίτερα σε συνθήκες βαθιάς κρίσης υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου και σηµαντικών αλλαγών στο συσχετισµό των δυνά-
µεων του διεθνούς ιµπεριαλιστικού συστήµατος, όπου το ξαναµοίρασµα των αγορών σπανίως γίνεται αναίµακτα, µε βάση την πείρα όλου του 20ού αιώνα.
Το ΚΚΕ, σε αντίθεση µε τα άλλα κόµµατα, αποκαλύπτει µε συνέπεια στον ελληνικό 
λαό τους κινδύνους από τους ιµπεριαλιστικούς πολέµους, συµβάλλει καθοριστικά 
στην ενδυνάµωση της πάλης ενάντια στη συµµετοχή της χώρας στους ιµπεριαλιστι-
κούς σχεδιασµούς, στις ξένες βάσεις, στην αλλαγή και επαναχάραξη των συνόρων 
της περιοχής που µεθοδεύουν τα ιµπεριαλιστικά κέντρα. Παλεύει σταθερά για τον απεγκλωβισµό της Ελλάδας από τις ιµπεριαλιστικές ενώσεις και τον καπιταλιστικό 
δρόµο ανάπτυξης που είναι η αιτία των πολέµων.
Το ΚΚΕ εξετάζει τις εξελίξεις µε κριτήρια τα συµφέροντα των λαών, την αναγκαιό-
τητα συντονισµού της πάλης τους για την αντιµετώπιση του καθεστώτος που προ-
καλεί κάθε εισβολή- κατοχή. Εντάσσει αυτή την πάλη στο στόχο της συνολικής απελευθέρωσης από τα δεσµά της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης και της ιµπερια-
λιστικής βαρβαρότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου