Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Η αστική «δημοκρατία» τους και οι αυταπάτες της…

"...Η «δημοκρατία» είναι το καλύτερο δυνατό περίβλημα του καπιταλισμού, 
και γι αυτό το κεφάλαιο όταν αποχτήσει αυτό το καλύτερο περίβλημα, θεμε-
λιώνει την εξουσία του με τόση ασφάλεια, με τόση σιγουριά, που καμιά αλ-
λαγή ούτε προσώπων, ούτε θεσμών, ούτε κομμάτων μέσα στην αστική δημο-
κρατία δεν κλονίζει αυτή την εξουσία…"
Β. Ι. Λένιν
Από το «Κράτος και επανάσταση», κεφάλαιο 1, παράγραφος 3
(Το κράτος, όργανο για την εκμετάλλευση της καταπιεζόμενης μάζας).

Καλό είναι λοιπόν, όταν αναφερόμαστε, και ιδιαίτερα οι «κομμουνιστές», στην αστική δημοκρατία τους και σε όσα την περιβάλουν, να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί και καχύποπτοι, και να μην αναφερόμαστε σε αυτήν λες και πρόκειται για κάποια διαχρο-
νική και ελπιδοφόρα κατάκτηση του λαϊκού κινήματος, μέσω της οποίας μπορούν να 
δοθούν λύσεις προς όφελος των εργαζομένων και του λαού συνολικά... 
Βασικό όργανο (εργαλείο) των καπιταλιστών είναι… μέσω του οποίου εξυπηρετούν καλύτερα τα συμφέροντά τους και διαιωνίζουν την κυριαρχία της τάξης τους.

Κοσμάς Λεοντιάδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου