Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Με ευέλικτες μορφές απασχόλησης το 60% των νέων προσλήψεων...

Ακόμα και στις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, ένα μεγάλο μέρος είναι ορισμένου χρόνου, που σημαίνει εργασία με ημερομηνία λήξης

Αυξάνεται και σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα η ευελιξία και η υποαπασχόληση 
στην αγορά εργασίας, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του πληροφοριακού συστή-
ματος «Εργάνη» για το 2016. Σύμφωνα με αυτά, έξι στις δέκα νέες συμβάσεις μισ-
θωτής εργασίας που υπογράφτηκαν μέσα στο 2016, ήταν προσλήψεις μερικής απα-
σχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας.
Η σταθεροποίηση της ευελιξίας σε τόσο υψηλά επίπεδα στις νέες προσλήψεις, αλλά 
και η μεταβολή συμβάσεων «παλιών εργαζομένων» με πλήρη απασχόληση σε κάποια μορφή ευέλικτης απασχόλησης έχουν οδηγήσει, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΚΑ, το 
30% των μισθωτών να υποαπασχολούνται.
Επιβεβαιώνεται, επίσης, ότι η στατιστική μείωση της ανεργίας και η αύξηση της απα-σχόλησης, για την οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση, κρύβουν μέσα τους τεράστια πο-
σοστά υποαπασχόλησης διαφόρων μορφών και σε καμιά περίπτωση δεν επιβεβαιώ-
νουν την κυβερνητική προπαγάνδα.

*Από το Ριζοσπάστη, 14 Γενάρη 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου