Αγωνιζόμαστε για την επικράτηση της πιο πρωτοπόρας κοσμοθεωρίας στην ιστορία της ανθρωπότητας... Δεν είναι το μέλλον της Γης ο καπιταλισμός...

Τρίτη, 28 Μαΐου 2019

Εμείς πιστεύουμε στον Μαρξισμό - Λενινισμό...

Πιστεύουμε στην πιο ανθρώπινη κοσμοθεωρία που γέννησε ο ανθρώπι-
νος νους και αγωνιζόμαστε με όλους τους τρόπους και όλα τα μέσα για 
την επικράτησή της. 
Οραματιζόμαστε μια άλλη κοινωνία, μια κοινωνία της ειρήνης… 
μια κοινωνία στην οποία δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από 
άνθρωπο… μια κοινωνία στην οποία θα ψηλώσει το μπόι του ανθρώπου…
Πιστεύουμε πως για την επικράτηση του δίκιου και την απελευθέρωση 
του ανθρώπου, χρειάζεται συνεχής, επίμονος, επίπονος και ιδεολογικά 
συνεπής αγώνας…
Δεν ταιριάζουν σε μας και στην ιδεολογία μας η κούραση, η δυσφορία 
και ο πεσιμισμός, αλλά ούτε και οι υπέρμετροι και εκτός πραγματικότη-
τας ενθουσιασμοί…  
Ξέρουμε γιατί αγωνιζόμαστε και που θέλουμε να φτάσουμε… και έτσι, 
είμαστε «υποχρεωμένοι», μέχρι το τέλος να παλεύουμε γι αυτό...

Κοσμάς Λεοντιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου