Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Προλεταριακός Διεθνισμός...

Ο προλεταριακός διεθνισμός, αποτελεί βασική αρχή του Μαρξισμού - Λενινισμού.
Η ιδέα του προλεταριακού διεθνισμού, διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Κ. Μαρξ 
και τον Φ. Ένγκελς στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο (1848), με προμετωπίδα το σύνθημα «Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε». 
Οι ιδρυτές του επιστημονικού σοσιαλισμού, μελετώντας την εξέλιξη της ανθρώπινης κοι-νωνίας και τον κόσμο που μας περιβάλλει, τόνισαν ότι… «Σε όλες τις χώρες οι προλε-
τάριοι έχουν τα ίδια συμφέροντα και τον ίδιο εχθρό, έχουν να διεξάγουν τον 
ίδιο αγώνα».
Αυτός ο εχθρός ήταν και είναι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, η συσσώρευση κεφαλαίου στα χέρια των λίγων, ως αποτέλεσμα της δουλειάς των πολλών, δηλαδή της 
εργατικής τάξης και των εργαζομένων, που δεν έχουν στην διάθεσή τους τα μέσα παρα-γωγής, παρά μόνο την εργατική τους δύναμη, χειρονακτική ή πνευματική. 

Ο Β.Ι. Λένιν ανέπτυξε περαιτέρω το διεθνισμό και κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι αποτε-
λεί βασικό στοιχείο της πάλης ενάντια στον ιμπεριαλισμό, ο οποίος διαχρονικά εμφανίζε-
ται με διάφορες μορφές, είτε με την αποικιοκρατία, είτε με το φασισμό, με πραξικοπήμα-
τα και επεμβάσεις (στρατιωτικές ή και πολιτικές) και στις μέρες μας με τη «νέα τάξη πραγ-μάτων», του νεοφιλελευθερισμού, των πολυεθνικών και των μονοπωλίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου