Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον... Δεν θα πεθάνει μόνος... Τσάκισέ τον...

1 σχόλιο: