Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Έτοιμο το σανό για τα πρόβατα, δηλαδή για το καθυστερημένο (πολιτικά, κοινωνικά και πνευματικά) τμήμα της κοινωνίας...

1 σχόλιο: