Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Καιρός πια να πετάξουμε το βρόμικο πουκάμισο, και­ρός πια να φορέσουμε καθαρά ασπρόρουχα... (Β.Ι.Λένιν)...

"... Εμείς όμως θέλουμε να μεταμορφώσουμε τον κόσμο. Θέ­λουμε να βάλουμε τέρμα 
στον παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο στον οποίο σύρθηκαν εκατοντάδες εκατομμύ-
ρια άνθρωποι, όπου μπλέχτηκαν τα συμφέροντα εκατοντάδων και εκατοντάδων δισε-κατομμυρίων κεφαλαίων, πόλεμο που δεν μπορούμε να τον τελειώσουμε με μια αληθι-
νά δημοκρατική ειρήνη χωρίς την πιο μεγάλη στην ιστορία της αν­θρωπότητας επανάσ-ταση, την προλεταριακή επανάσταση.
Και φοβόμαστε τον ίδιο τον εαυτό μας. Θέλουμε να κρατήσουμε το «συνηθισμένο», 
το «προσφιλές», το βρόμικο πουκάμισο... Καιρός πια να πετάξουμε το βρόμικο πουκάμισο, και­ρός πια να φορέσουμε καθαρά ασπρόρουχα..."

*Από τον επίλογο του έργου του Β.Ι.Λένιν "Οι θέσεις του Απρίλη"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου