Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Η εξέλιξη του ανθρώπου και οι διάφορες "εποχές"...

H εξέλιξη του ανθρώπου κράτησε εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια και πέρασε από διάφορα στάδια. Σε αυτά τα εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, έγιναν στον πλανήτη μας μεγάλες αλλα-
γές στο κλίμα. 
Ένα μεγάλο διάστημα (2.000.000 - 15.000 χρόνια πριν), είναι η περίοδος αυτή, η οποία ονομάζεται Eποχή των Παγετώνων, κατά την οποία ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής 
και της βόρειας Ευρώπης ήταν σκεπασμένο με πάγους.
Oι διάφορες εποχές στην εξέλιξη του ανθρώπου πήραν το όνομά τους από τα υλικά που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για να κατασκευάσει εργαλεία. 
Έτσι, την περίοδο που ο άνθρωπος έφτιαχνε εργαλεία και όπλα από λίθο (πέτρα), την ονομάζουμε Εποχή του Λίθου. Αυτή η εποχή ξεκίνησε περίπου πριν από  2, 5 εκατομ-
μύρια χρόνια και έφτασε περίπου έως το 3.200 π.κ.ε. 
Aργότερα ο άνθρωπος αφήνει σιγά σιγά τα λίθινα εργαλεία και αρχίζει να χρησιμοποιεί μέταλλα (πρώτα χαλκό και αργότερα σίδηρο). Oι εποχές αυτές είναι γνωστές ως Εποχή 
του Χαλκού (3.200 - 1.100 π.κ.ε) και ως Εποχή του Σιδήρου (1.100 - 300 π.κ.ε).

Κοσμάς Λεοντιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου