Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

30 Μάη 1941... Σαν σήμερα, Γλέζος και Σάντας κατεβάζουν την σβάστικα απ' την Ακρόπολη... Αλλά οι σκυμμένοι και οι δοσίλογοι, πάντα οι ίδιοι... σε όλες τις εποχές...

Για το πώς αντιμετώπισε ο κατοχικός τύπος την παράτολμη ενέργεια της υποστολής 
της σβάστικας το βλέπουμε από ένα πρωτοσέλιδο της "Βραδυνής":

«Δεν είναι δυνατόν να ήσαν άνθρωποι με σώας τας φρένας αυτοί που υπεξή-
ρεσαν την γερμανικήν σημαίαν, η οποία εκυμάτιζεν επί της Ακροπόλεως, 
παραπλεύρως της Εθνικής μας Σημαίας. Πάντως δεν είναι δυνατόν να ήσαν 
Έλληνες που αγαπούν το Έθνος τους. Διότι μόνον παράφρονες ή όργανα ξέ-
νης προπαγάνδας ημπορούσαν να διαπράξουν μίαν τόσον επαίσχυντον, αλ-
λά και τόσον επικίνδυνον, ως προς τας συνεπείας της, πράξιν...
 Το Ελληνικόν Έθνος απεδέχθη την σημαίαν του Νέου Ράιχ, που εδημιούρ-
γησεν η μεγαλοφυής διάνοια του Αδόλφου Χίτλερ […] ως εν σύμβολον δι-
καιοσύνης, ευνομίας και πολιτισμού. Και είναι βέβαιον ότι, αν οι δράσται 
του εγκλήματος της Ακροπόλεως περιήρχοντο εις χείρας του ελληνικού λαού, 
θα ελυντσάροντο από αυτόν τον ίδιον ως εχθροί της Πατρίδος μας ...
Η δοξασμένη σημαία μας δεν κατεβιβάστη πουθενά από τον ιπποτικόν νικη-
τήν. Η δε Ανωτάτη Διοίκησις του Στρατού Κατοχής -παρ' όλας τας μεγάλας 
φροντίδας της και ακολουθούσα τας ρηράς διαταγάς που έχει από τον Ανώ-
τατον Αρχηγόν του Γερμανικού Στρατού- προσπαθεί εν στενή συνεργασία 
με την Κυβέρνησιν μας να θεραπεύση, κατά το δυνατόν, τας σημερινάς 
επισιτιστικάς δυσχερείας της χώρας μας, των οποίων τα αίτια είναι άλλα 
και εντελώς ανεξάρτητα της κατοχής ... ».

 *Βραδυνή (1η Ιούνη 1941)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου