Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Ο αποβλακωμένος σοβινιστής...

"... Όταν πιστέψεις πως η όποια ανθρώπινη ικανότητα εί­ναι πρόβλημα ράτσας, αρχίζεις να την ψάχνεις στα χρωμοσώματα, που δεν μπορεί παρά να είναι λίγο 
ως πολύ όμοια σε όλους τους ανθρώπους της ίδιας ράτσας. Για τον αποβλακω-μένο σοβινιστή, είμαι Έλληνας, εί­μαι Γερμανός, είμαι Άγγλος, είμαι Γάλλος, σημαίνει πριν απ’ το κάθε τι, πως έχω στον εγκέφαλο ή και σε ολόκληρο το σώ-
μα κύτταρα ειδικής ποιότητας που συνιστούν την ελληνικότητα, τη γερμανικό-τητα, την αγγλικότητα, τη γαλλικότητα, με την ίδια περίπου έννοια που η υφή 
των μορίων των μετάλλων συνιστά την ειδική ποιότητα του κάθε μετάλλου χωριστά και κάνει να ξεχωρίζει ο χρυσός απ’ τον μπρούντζο και ο άρ­γυρος 
απ’ τον ψευδάργυρο..."

*Απόσπασμα από το βιβλίο του Βασίλη Ραφαηλίδη "Λαοί της Ευρώπης (Καταγωγή και χαρακτηριστικά)"

1 σχόλιο: