Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

Γιατί οι προγονοί μας εγκατέλειψαν την Αφρική πριν από περίπου 70.000 χρόνια;

Οι επιστήμονες είχαν διατυπώσει εδώ και χρόνια την υπόθεση ότι η Αφρική μπορεί 
να γνώρισε μεγάλες κλιματικές αλλαγές πριν από 70.000 χρόνια, ωστόσο νέα στοι-
χεία δείχνουν ότι το περιβάλλον γινόταν ολοένα και πιο εχθρικό, ωθώντας τελικά 
τους ανθρώπους στην αναζήτηση νέων, φιλικότερων τόπων διαμονής -στην ουσία, 
σε αναζήτηση πράσινων βοσκότοπων.
Οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα θαλάσσιου ιζήματος από τις ακτές της βορειοανα-
τολικής Αφρικής και ανακάλυψαν ότι η περιοχή υπέστη μεγάλες κλιματικές μεταβο-
λές, και μετά από μια φάση υψηλής υγρασίας γνώρισε μεγάλη, εκτεταμένη περίοδο ξηρασίας, μεγαλύτερη ακόμη και τα σημερινά δεδομένα, όπως περιγράφουν στην 
σχετική δημοσίευση τους.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Αριζόνα συνεργάστηκαν με το Lamont-Doherty 
Core Repository για να βρουν πυρήνες ιζημάτων από τη βορειοανατολική Αφρική ηλι-
κίας 55.000-70.000 ετών ή περίπου την περίοδο που σύμφωνα με τη γενετική έρευνα 
οι άνθρωποι μετανάστευσαν από την Αφρική στην Ευρασία.
Η ομάδα ανέλυσε δείγμα το οποίο είχε συλλεχθεί από το Κέρας της Αφρικής το 1965 
και ανακάλυψαν ότι περιείχε ιζήματα ηλικίας 200.000 ετών. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να προσδιορίσουν πώς άλλαξε το κλίμα την περίοδο εκείνη, καθώς μέχρι 
τώρα δεν υπήρχαν στοιχεία. Η ομάδα συνέλεξε δείγματα από τον πυρήνα ανά δέκα εκατοστά, που αντιπροσωπεύουν περιόδους περίπου 1.600 ετών. Οι ερευνητές ανα-
ζήτησαν χημικές ουσίες που αποκαλούνται αλκενόνες και παράγονται από ένα συγ-κεκριμένο είδος θαλάσσιων φυτικών μικροοργανισμών. Η αλλαγή στη σύνθεσή τους σχετίζεται με τη θερμοκρασία του νερού.
Η ομάδα ανέλυσε επίσης αρχαίο κερί φύλλων, που είχαν παρασυρθεί στον ωκεανό 
και το οποίο βοήθησε στον προσδιορισμό του μοντέλου βροχοπτώσεων εκείνης της περιόδου.

Η έρευνά αποκάλυψε ότι το κλίμα άλλαξε και έγινε ψυχρότερο και ξηρότερο.
«Υπήρχε πάντα το ερώτημα κατά πόσον η κλιματική αλλαγή επέδρασε ως τη χρονική 
στιγμή που το είδος μας εγκατέλειψε την Αφρική», είπε η Τζέσικα Τιέρνι, αναπληρώτ-
ρια καθηγήτρια Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου της Αριζόνα.
«Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι όταν οι περισσότεροι του είδους μας εγκατέλειψαν την Αφρική, επικρατούσε ξηρασία κι όχι υγρασία στο βορειοανατολικό της τμήμα.»

*Πηγή πληροφοριών : ldeo.columbia.edu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου