Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Ο πλούτος είναι κοινωνικό δεδομένο...

"... Ο Μαρξ ποτέ και σε καμιά περίπτωση δεν ήταν εχθρός του πλούτου. 
Ήταν μόνο εχθρός των πλουσίων κι αυτό είναι κάτι το διαφορετικό. 
Διότι, άλλο πράγμα είναι ο κοινωνικός πλούτος, που μοιράζεται σε όλους, 
είτε κατά τις ανάγκες τους (κομουνισμός) είτε κατά την εργασία τους (σοσιαλισμός) κι άλλο η άτσαλη και άναρχη συσσώρευση του πλούτου 
εική και ως έτυχεν σε χέρια ανθρώπων που δεν έχουν καμιά συνείδηση 
πως ο πλούτος είναι κοινωνικό δεδομένο, ότι δηλαδή παράγεται εντός 
της κοινωνίας, χάρη στην ύπαρξη οργανωμένης κοινωνικής ζωής, και 
σε τελική ανάλυση χάρη στην ύπαρξη όλων των ανθρώπων..."

*Απόσπασμα από το βιβλίο του Βασίλη Ραφαηλίδη «Καπιταλισμός, 
Η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου