Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Η βασική αντίθεση του καπιταλισμού…

Η βασική αντίθεση του καπιταλισμού συνίσταται στο γεγονός, ότι στα πλαίσια της κυριαρχίας του, η κοινωνική παραγωγή είναι υποταγμένη στην τάξη των καπιταλισ-
τών (πλουτοκρατών). 
Η καπιταλιστική ιδιοποίηση, δεν είναι μόνον η ιδιοποίηση των προϊόντων της εργα-
σίας των εργατών από τους καπιταλιστές... Επειδή οι καπιταλιστές είναι ιδιοκτήτες 
των κοινωνικών μέσων παραγωγής, μπορούν να ιδιοποιούνται και τα προϊόντα της κοινωνικής εργασίας. Έτσι καταλήγουμε, πως η βασική αντίθεση του καπιταλισμού βρίσκεται στην κυριαρχία του κεφαλαίου πάνω στην κοινωνική εργασία. 
Δηλαδή, η ίδια η κοινωνική παραγωγή υπάρχει, όχι για την ικανοποίηση των αναγκών 
της κοινωνίας, αλλά για την ικανοποίηση των αναγκών του κεφαλαίου.
Με απλά λόγια, ενώ από τη μια αυξάνονται συνεχώς όσοι συμμετέχουν στην παραγω-
γή, από την άλλη, αυτοί που καρπώνονται τον πλούτο που παράγεται, είναι μονίμως 
μια χούφτα εκμεταλλευτών, η οποία και μειώνεται συνεχώς. 
Θεωρητικά, αυτή η αντίφαση είναι αξεπέραστη μες στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος και «υποσκάπτει» τα θεμέλιά του, μέχρι την τελική ανατροπή του.

Κοσμάς Λεοντιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου