Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Ο επιφανειακός λόγος πολλών "προοδευτικών"...

Ο επιφανειακός λόγος των ανθρώπων, και μάλιστα ανθρώπων οι οποίοι 
αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί και ενίοτε και ως «κομμουνιστές», 
όταν επικεντρώνεται αποκλειστικά στους εκπροσώπους, δηλαδή στα 
διαχειριστικά πρόσωπα του συστήματος... δείχνει και προσδιορίζει ξεκά-
θαρα τη λανθάνουσα πολιτική σκέψη και άποψη, η οποία φέρει ελάχιστα, 
έως μηδενικά τα ίχνη της ιδεολογικής και ταξικής θωράκισης... 

Τα όποια αποτελέσματα αυτής της «πολιτικής» στάσης και έκφρασης, ίσως 
να μην γίνονται άμεσα ορατά... αλλά σίγουρα στο μέλλον και σε συνθήκες όξυνσης της ταξικής πάλης, ίσως λάβουν μορφές πεσιμισμού, ιδεολογικής 
ανασφάλειας, απογοήτευσης, αλλά και πιθανής οπισθοχώρησης... 
Η ιστορική πείρα του παγκόσμιου επαναστατικού κινήματος, αυτό δείχνει... 
και δε λαθεύει… 

Κοσμάς Λεοντιάδης

1 σχόλιο: