Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Ο τροχός της ιστορίας δεν μπορεί να γυρίσει προς τα πίσω... (Β.Ι.Λένιν)...

"...Ο τροχός της ιστορίας δεν μπορεί να γυρίσει προς τα πίσω, ούτε να στα-
ματήσει... μπορεί και πρέπει να τραβάει κανείς άφοβα μπροστά, από τις 
προπαρασκευαστικές νόμιμες, αιχμάλωτες στον οπορτουνισμό οργανώσεις 
της εργατικής τάξης στις επαναστατικές οργανώσεις του προλεταριάτου, που 
ξέρουν να μην περιορίζονται στην νομιμότητα και είναι ικανές να εξασφαλί-
σουν τον εαυτό τους από την οπορτουνιστική προδοσία, στις οργανώσεις του 
προλεταριάτου που ορθώνεται “στον αγώνα για την εξουσία”, στον αγώνα 
για την ανατροπή της αστικής τάξης..."

*Από τα "Άπαντα" (Β. Ι. Λένιν) (τόμος 26, σελίδα 259-260)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου