Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

"Πλούτος" και Μαρξισμός... (Βασίλης Ραφαηλίδης)...

"... Ο Μαρξ ποτέ και σε καμιά περίπτωση δεν ήταν εχθρός του πλούτου. 
Ήταν μόνο εχθρός των πλουσίων κι αυτό είναι κάτι το διαφορετικό. 
Διότι, άλλο πράγμα είναι ο κοινωνικός πλούτος, που μοιράζεται σε όλους, 
είτε κατά τις ανάγκες τους (κομουνισμός) είτε κατά την εργασία τους (σοσιαλισμός) κι άλλο η άτσαλη και άναρχη συσσώρευση του πλούτου 
εική και ως έτυχεν σε χέρια ανθρώπων που δεν έχουν καμιά συνείδηση 
πως ο πλούτος είναι κοινωνικό δεδομένο, ότι δηλαδή παράγεται εντός 
της κοινωνίας, χάρη στην ύπαρξη οργανωμένης κοινωνικής ζωής, και 
σε τελική ανάλυση χάρη στην ύπαρξη όλων των ανθρώπων..."

* Απόσπασμα από το βιβλίο του Βασίλη Ραφαηλίδη «Καπιταλισμός... 
Η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας» (εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου