Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Γερμανία : Επιδεινώνεται η κατάσταση των εργαζομένων...

Η κατάσταση των εργαζομένων στη Γερμανία συνεχώς επιδεινώνεται, καθώς στην «ατμομηχανή» της Ευρώπης και μία από τις πιο ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες, αντεργατικά μέτρα, περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες και άλλες «μεταρρυθμίσεις» 
για την ανταγωνιστικότητα των μονοπωλιακών ομίλων εφαρμόζονται εδώ και δεκαε-
τίες. Μπροστά στις γερμανικές βουλευτικές εκλογές στις 24 Σεπτέμβρη, η προσπάθεια πόλωσης εντείνεται ώστε οι ψηφοφόροι να εγκλωβιστούν ανάμεσα στους δύο βασικούς εκπροσώπους του γερμανικού κεφαλαίου (που σήμερα συγκυβερνούν), άσχετα ποιος 
θα ηγηθεί ενός κυβερνητικού συνασπισμού, και σε άλλες ανώδυνες «εναλλακτικές», 
την ώρα που αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τις κοινωνικές ανισότητες και τη φτώχεια 
που μαστίζει ακόμη και τους εργαζόμενους στη Γερμανία.

Ενδεικτικά :
Το 9,7% των Γερμανών εργαζομένων απειλούνται από τη φτώχεια (το εισό-
δημά τους είναι κάτω από το 60% του μέσου εθνικού μισθού).
Μπορεί ο αριθμός των απασχολουμένων στη Γερμανία να αυξάνεται (η ανερ-
γία δεν ξεπερνά το 6%), όμως έχουν μειωθεί ραγδαία οι θέσεις εργασίας πλή-
ρους απασχόλησης.
Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εργαζομένων με μερική απασχόληση έχει διπ-
λασιαστεί τα τελευταία 20 χρόνια και 4 στους 10 είναι ημιαπασχολούμενοι. 
Πέρυσι απασχολούνταν μερικώς 15,3 εκατομμύρια, ενώ πριν από 20 χρόνια 
8,3 εκατ. (στοιχεία Ινστιτούτου Αγοράς Εργασίας και Ερευνών Απασχόλησης της Νυρεμβέργης - ΙΑΒ).

*Απόσπασμα άρθρου από το Ριζοσπάστη (2 Μάη 2017)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου