Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Διαχρονικά, ο ρόλος του κράτους... (Φρίντριχ Ένγκελς)...

"... Η κοινωνία που μέχρι σήμερα κινείται μέσα στις ταξικές αντιθέσεις έχει ανάγκη από το Κράτος, δηλαδή από μια οργάνωση τής κάθε φορά εκμεταλ-λεύτριας τάξης, ώστε να μπορεί να διατηρεί τις εξωτερικές συνθήκες παρα-
γωγής, και ειδικά και κύρια για να κρατάει την τάξη που εκμεταλλεύεται κά-
τω από συνθήκες καταπίεσης αντίστοιχες με τον εκάστοτε τρόπο παραγωγής (δουλεία, δουλοπαροικία ή φεουδαρχική εξάρτηση, μισθωτή εργασία).
Το Κράτος ήταν ο επίσημος αντιπρόσωπος ολόκληρης της κοινωνίας, η σύν-
θεσή της σ' ένα ορατό σώμα, μα αυτό μόνο για όσον καιρό ήταν το Κράτος 
της τάξης, η οποία στην εποχή της εκπροσωπούσε ολόκληρη την κοινωνία : 
στην αρχαιότητα είναι το Κράτος των πολιτών που είναι δουλοκτήτες, στο Μεσαίωνα των φεουδαρχών ευγενών, στην εποχή μας της αστικής τάξης. 
Όταν θα κατορθώσει να γίνει πραγματικά ο αντιπρόσωπος ολόκληρης της κοινωνίας, θα γίνει από μόνο του περιττό..."

*Απόσπασμα από το έργο του Φρίντριχ Ένγκελς ''Σοσιαλισμός, Ουτοπικός και Επιστημονικός'', σελίδα 133

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου