Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Περί κάποιων εννοιών ο λόγος (Κράτος - Έθνος - Χώρα - Πατρίδα)...

Υπάρχουν κάποιες έννοιες, οι οποίες είναι αρκετά μπερδεμένες στο μυαλό 
κάποιων ανθρώπων, και ιδιαίτερα στο μυαλό κάποιων οι οποίοι τις χρησιμο-
ποιούν δίχως φειδώ, μόνο και μόνο για να επιδείξουν τον υπέρμετρο πατριω-
τισμό τους (βλέπε εθνικισμό)…
Θα ήθελα περισσότερο ως προβληματισμό και για μια παραπέρα προσωπική 
τους έρευνα, να παραθέσω κάποιες από αυτές τις έννοιες…

Έτσι… Η έννοια κράτος δεν είναι ίδια με την έννοια έθνος, ούτε με την έννοια 
χώρα και ούτε φυσικά με την έννοια πατρίδα… 
Η έννοια κράτος είναι νομική έννοια… η έννοια έθνος είναι πολιτιστική έννοια... 
η έννοια χώρα είναι γεωγραφική έννοια… και φυσικά η έννοια πατρίδα είναι 
κυρίως οικονομική και ατομική έννοια, μιας και είναι ο τόπος όπου ζεις και ανα-
πτύσσεις τις δραστηριότητές σου...

Ας το ψάξουμε λιγάκι βαθύτερα… όλο και κάπου θα καταλήξουμε…
και ίσως κάποια μυαλά να αρχίσουν να σκέφτονται και διαφορετικά…
Ίσως λέω... Ποτέ δεν ξέρεις...

Κοσμάς Λεοντιάδης

2 σχόλια: