Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Μισθοί εξαθλίωσης και επέκταση της ευελιξίας...

Την παγίωση και επέκταση της εργασιακής ζούγκλας προς όφελος του κεφαλαίου επιβεβαιώνουν τα στατιστικά στοιχεία επίσημων φορέων του αστικού κράτους, όπως 
και η επεξεργασία τους στην ετήσια έκθεση για την ελληνική οικονομία του ΙΝΕ της 
ΓΣΕΕ, η οποία δημοσιοποιήθηκε χτες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο εργοδοτικός - κυβερνητικός συνδικαλισμός, πιστός στο ρόλο του, επιχειρεί να αξιοποιήσει τα στοι-
χεία αυτά για να εγκλωβίσει τους εργαζόμενους σε μια συζήτηση εξ ορισμού αντιλαϊκή, 
για το αν διασφαλίζονται «βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα» και «διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα»...

Με βάση αυτά τα στοιχεία καταγράφεται τραγική συμπίεση των μισθών καθώς από 
την έρευνα Εργατικού Δυναμικού προκύπτει ότι το ποσοστό των μισθωτών του ιδιω-
τικού τομέα που λάμβανε μισθό κάτω από 800 ευρώ από 27,9% το 2009, αυξήθηκε 
στο 51,6% το 2016!

Αντίστοιχες μειώσεις μισθών έγιναν και στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται πλέον μια κρίσιμη μάζα που παρότι εργάζεται, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

Επίσης, η γενίκευση της «ευελιξίας» είναι το χαρακτηριστικό στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το σύστημα «Εργάνη», το 54,7% το προηγούμενο έτος ήταν συμβάσεις «ευελιξίας», με μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία, όταν το 2009 το 
ποσοστό αυτών των συμβάσεων ήταν 21%.

Ταυτόχρονα, το 2016, πέραν των νέων συμβάσεων, υπήρξαν ακόμα 51.262 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που μετατράπηκαν σε «ευέλικτες» συμβάσεις, μερικής απασχό-
λησης και εκ περιτροπής εργασίας, αντιστοιχώντας σε ακόμα 3% του συνόλου των συμβάσεων. Στην επεξεργασία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, καταγράφεται μάλιστα ότι το ποσοστό 
των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που βρίσκεται στο όριο της φτώ-
χειας είναι σχεδόν τριπλάσιο από εκείνο των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου χρό-
νου.

Παράλληλα, δίπλα στους «ευέλικτους» εργαζόμενους παραμένει στα ύψη το μέγεθος 
του «εφεδρικού στρατού», καθώς ο αριθμός των ανέργων δεν πέφτει κάτω από το 1 εκατομμύριο άτομα. Σε αντίθεση μάλιστα με τη δραματική αύξηση των ανέργων, 
ο αριθμός των δικαιούχων επιδόματος ανεργίας συρρικνώνεται.

*Απόσπασμα από άρθρο στο Ριζοσπάστη (14 Μάρτη 2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου