Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Χαιρετιστήριο μήνυμα προς το 20ό Συνέδριο του ΚΚΕ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας...

«Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες,

Οι αστικές επαναστάσεις που έλαβαν χώρα κατά τον 19ο αιώνα στον ιστορικό γεωγρα-
φικό χώρο όπου ζούμε σίγουρα σηματοδότησαν μία ιστορική πρόοδο. Ο ξεσηκωμός και 
ο αγώνας για την απελευθέρωση του ελληνικού λαού ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρα-τορία και η επανάσταση του 1923 στην Τουρκία, στις αρχές του 20ού αιώνα, μπορούν 
να αξιολογηθούν μέσα σε αυτά τα πλαίσια.

Όμως, στην εποχή του ιμπεριαλισμού, οι αστικές τάξεις των δύο χωρών πολύ γρήγορα απέκτησαν αντιδραστικό χαρακτήρα και έφραξαν το δρόμο της κοινωνικής επανάστα-
σης. Επιπλέον, οι αστικές τάξεις και των δύο χωρών μετέτρεψαν την εχθρότητα που επιδίωκαν να καλλιεργήσουν μεταξύ των δύο λαών της Ελλάδας και της Τουρκίας σε παραδοσιακό στοιχείο της εσωτερικής τους πολιτικής. Ακόμη και σήμερα γινόμαστε μάρτυρες της τεχνητής έντασης που δημιουργείται ανάμεσα στους λαούς μας με τις προκλητικές ενέργειες στα Ίμια και συνεχίζει να απασχολεί την εσωτερική πολιτική 
των χωρών μας. Δεν μας εκπλήσσει το γεγονός ότι οι ίδιοι πολιτικοί παράγοντες συναγωνίζονται μεταξύ τους για να μετατραπεί το Αιγαίο σε ΝΑΤΟική θάλασσα. 
Ο εθνικισμός, ο φιλελευθερισμός, ο κοσμοπολιτισμός, η σοσιαλδημοκρατία και ο θρησκευτικός φανατισμός όλα τίθενται στην υπηρεσία της αστικής τάξης, έτοιμα να 
τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Από την άλλη μεριά, ήδη από τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα ξεκίνησε να ανθίζει 
η αδελφοσύνη των δύο λαών μας σαν αποτέλεσμα της πολιτικής της εργατικής τάξης. Γνωρίζουμε ότι αυτή η αδελφική στάση, που θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα 
για το μέλλον, ξεκίνησε με την αντίσταση των Ελλήνων κομμουνιστών στη Μικρασια-
τική Εκστρατεία. Αργότερα, οι αδελφικοί δεσμοί μεταξύ των Κομμουνιστικών Κομμά-
των Ελλάδας και Τουρκίας έγιναν ακόμη στενότεροι με την ένταξη και των δύο Κομ-
μάτων στην Κομμουνιστική Διεθνή (Κομιντέρν). Τούρκοι κομμουνιστές έλαβαν μέρος 
στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ.

Όμως, έχει σημασία να υπογραμμίσουμε ότι η διεθνιστική αλληλεγγύη μεταξύ του 
ΚΚΕ και του ΤΚΡ, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή μας και στην παγκόσμια επαναστατική διαδικασία, απέκτησε καινούριο ρυθμό ιδιαίτερα μετά το 
1990. Αυτό εξασφαλίστηκε από την πάλη του ΚΚΕ και του ΤΚΡ, αρχικά αυτοτελώς 
το ένα από το άλλο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο ενάντια στη διάλυση 
των Κομμουνιστικών Κομμάτων, για το χαρακτηρισμό της σοσιαλιστικής επανάστασης 
ως έγκυρου και άμεσου ζητήματος, καθώς και για τη σημασία που απέδωσαν στο προ-λεταριάτο σαν την πρωτοπόρα δύναμη για τη σοσιαλιστική επανάσταση. Σε αυτή την περίοδο η παρέμβαση του ΚΚΕ στο Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα στην κατεύθυνση 
των μαρξιστικών - λενινιστικών αρχών καθώς και η επιθυμία του να συσπειρώσει τα Κομμουνιστικά Κόμματα ήταν εξελίξεις κρίσιμης σημασίας.

Μπορούμε να επισημάνουμε ακόμη ότι η στρατηγική συνεργασία των δύο κομμάτων, 
που σταθερά αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, έχει ιδιαίτερη σημασία από δύο απόψεις.
Πρώτα από όλα, γνωρίζουμε τη ζωτική σημασία που έχει για τις δύο χώρες μας η πίστη 
στην εγκυρότητα της σοσιαλιστικής επανάστασης και η συνεργασία για την προετοιμα-
σία, την πραγματοποίησή της, την προστασία και την ανάπτυξή της.

Για να δώσουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα, όταν το ΤΚΡ έπεσε θύμα επίθεσης οπορτου-νιστικών δυνάμεων το 2014, η στήριξη του ΚΚΕ, ενός κόμματος που είχε την εμπειρία 
να αντιμετωπίσει τέτοιες επιθέσεις, ενίσχυσε βαθιά το ηθικό των κομμουνιστών στην Τουρκία.

Στην ερχόμενη περίοδο είμαστε σίγουροι ότι αυτή η πορεία θα διανθιστεί με ακόμη πιο πλούσια επιτεύγματα στην περιοχή μας, η οποία διψάει για την επανάσταση.
Τα δύο αδελφικά μας Κόμματα αντλούν δύναμη το ένα από το άλλο στις παρεμβάσεις 
τους σε διεθνές επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι η ανύψωση και ενίσχυση ενός επαναστατικού πόλου μέσα στο Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα σε μία περίοδο αναταραχών αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας.

Γνωρίζουμε ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα αποτελούν τις δύο 
όψεις του ίδιου εργαλείου της μονοπωλιακής αστικής τάξης. Στηρίζουμε σταθερά την 
ταξική πάλη του ΚΚΕ, της πολιτικής πρωτοπορίας της εργατικής τάξης.

Εκτιμούμε σαν θέμα μεγάλης σημασίας το θεωρητικό πλούτο που συγκεντρώνεται στις Θέσεις για το 20ό Συνέδριο του ΚΚΕ και θα κάνουμε σοβαρή προσπάθεια να τον μεταφέρουμε στα στελέχη του ΤΚΡ.

Στέλνουμε συντροφικούς χαιρετισμούς στο 20ό Συνέδριο του ΚΚΕ, που λαμβάνει χώρα 
σε μια ιστορική στιγμή, και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Ζήτω η ιστορική αδελφοσύνη του ΚΚΕ και του ΤΚΡ!

Ζήτω η πάλη μας για τη σοσιαλιστική επανάσταση!

Ζήτω ο Διεθνισμός!

Η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας - ΤΚΡ»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου