Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Ιωάννης Γουτεμβέργιος (Johannes Gutenberg)...

Σαν σήμερα… 3 Φλεβάρη 1468, πεθαίνει ο «πατέρας» της τυπογραφίας, ο Γερμανός εφευρέτης Ιωάννης Γουτεμβέργιος (Johannes Gutenberg) (1397 - 1468 κ.ε), ο οποίος συνέλαβε την ιδέα της τυπογραφικής μεθόδου στο σύνολό της (χυτά στοιχεία, στοι-χειοθεσία, χειροκίνητο πιεστήριο και τυπογραφική μελάνη). 
Το πρώτο χρονολογημένο έντυπο (απόσπασμα της Δευτέρας Παρουσίας) με χρήση 
κινητών στοιχείων τυπώθηκε στο Μάιντς της Γερμανίας το 1454. 
Το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε στην Ευρώπη με χρήση κινητών στοιχείων θεωρείται 
ότι είναι η Βίβλος, που τυπώθηκε επίσης στο Μάιντς γύρω στο 1455. 
Οι πρώτες γραμματοσειρές που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονταν από την καλλιγραφία 
της εποχής.
Μέχρι τον 15ο αιώνα τα βιβλία ήταν χειρόγραφα, γράφονταν δηλαδή στο χέρι από καλλιγράφους και αντιγραφείς με αποτέλεσμα να είναι σπάνια, ακριβά και ως εκ τού-
του προσιτά μόνο σε λίγους και εκλεκτούς. 
Η εμφάνιση της τυπογραφίας σε σκοτεινές εποχές, συνετέλεσε στην ευρύτερη διάδοση 
της γνώσης και μαζί με αυτήν στη γέννηση της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο. 
Λειτούργησε ως μέσο διάδοσης του διαφωτισμού και έδωσε το έναυσμα για την αφύπ-
νιση συνειδήσεων.

Κοσμάς Λεοντιάδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου