Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Βία και αστική νομιμότητα... (Ρόζα Λούξεμπουργκ)...

"...Κοντολογής, ότι παρουσιάζεται στα μάτια μας για αστική νομιμότητα δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η βία της κυρίαρχης τάξης ανυψωμένη εκ των προτέρων σ' επιτακτικό κανόνα. Από τη στιγμή που οι διάφορες πράξεις βίας καθορίστηκαν σαν υποχρεωτικός κανόνας, το πράγμα αντικαθρεπτίζεται από την ανάποδη στο κεφάλι των αστών νομομαθών, καθώς και στο κεφάλι των οπορτουνιστών σοσιαλιστών: η «έννομος» τάξη παρουσιάζεται σαν ένα ανεξάρτητο δημιούργημα της «δικαιοσύνης» και η βία του κράτους σαν μια απλή της συ-νέπεια, σαν μια «κύρωση» των νόμων. 
Στην πραγματικότητα, η αστική νομιμότητα (και ο κοινοβουλευτισμός σαν νομιμότητα εν 
τω γίγνεσθαι) είναι ίσα-ίσα μια ορισμένη μορφή, που παίρνει η πολιτική βία της αστικής τάξης, της βίας που πάλι φυτρώνει πάνω στο οικονομικό έδαφος της καπιταλιστικής εκμε-τάλλευσης..."

*Απόσπασμα από άρθρο της  Ρόζας Λούξεμπουργκ, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 14 Μάη 
του 1902

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου